Raspored

Taijiquan i qigong centar Zagreb

POČETNA GRUPA

I.

GDJE?
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA, VUKOVARSKA 18, ZAGREB

KADA?
UTORAK I ČETVRTAK:  18.15 – 19.15

ŠTO?
OSNOVE TAIJIQUANA I QIGONGA
8 brokata svile (Da Duan Jin), Namatanje svile (Chan Ssu Gong), Kratka Chen 19-forma

II.

GDJE?
KUĆA AIKIDA, KOTURAŠKA 1, ZAGREB

KADA?
SRIJEDA:  18.30 – 20.00

ŠTO?
QIGONG
8 brokata svile (Da Duan Jin), Namatanje svile (Chan Ssu Gong), Luohan Qigong

NAPREDNA GRUPA

GDJE? – DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA, VUKOVARSKA 18, ZAGREB

KADA? – UTORAK I ČETVRTAK:  19.15 – 20.15

ŠTO? – TAIJIQUAN I QIGONG

Duga Chen forma – Laojia, Luohan Qigong, Siu Lohan Qigong